Posts by Category : Turism

Ekoturism

bevara naturen

Ekoturism är ett ord som vi bör bekanta oss mer av i Sverige eftersom det tillsammans med vildmarsturism är en trend som är på stark uppgång. I Voxnadalen finns alla förutsättningar att uppleva vildmark ur ett ekologiskt perspektiv för dig som inte bara vill uppleva naturen, men också bevara den.

I vår allt mer urbaniserade värld där landsbygden avfolkas och fler människor flyttar närmare jobben i storstäderna så upplevs vildmarken som något exotiskt. Det är inte alla som förknippar en semester med sol och bad eller storstäder och sevärdheter. För de som lever i en storstad kan äkta vildmark vara precis lika spännande och fascinerande som Paris är för någon som bor på landsbygden.

Det är inte bara naturen som lockar med svensk vildmarksturism. Även ljuset och tystnaden i vildmarken kan vara en ny företeelse som är obekant för turisterna. Att man har ”vita nätter” i de norra delarna av Sverige kan vara svårt att greppa och norrsken är ett magiskt fenomen som lockar nyfikna besökare till norr. Vildmarksturism och ekoturism handlar dock till stor del om djuren och i Sveriges fall rör det sig om att iaktta djur så som bland annat älg, björn och utter.

Är det skillnad mellan ekoturism och vildmarskturism?

Ekoturism handlar om att bevara, respektera och stimulera den lokala marknaden ekonomiskt lika väl som att uppleva den. Ekoturism är snarare ett sätt att bete sig på och vara än en ren turistform och ekoturism kan därför bedrivas även t.ex. i städer och inte enbart i vildmarken.

Grundtanken inom ekoturism är att man inte ska slita ner den miljö man har kommit för att uppleva och är ett modernt och moget sätt att resa på. Rent konkret kan ekoturism innebära att man inte skräpar ner och att de pengar som spenderas går både till att bevara naturen och skapa jobb lokalt.

I Voxnadalen kan du uppleva olika former av ekoturism varav kanske den mest spännande är Björnsafari. Voxnadalen erbjuder också mängder med vildmark att utforska som till exempel sjöar, skogar, forsar och stora flyttblock som vittnar om den senaste istiden. Att se vildmark och djur i deras naturliga omgivning ökar förståelsen för världen vi lever i och förhoppningsvis lämnar man en sådan upplevelse med förstärkt motivation till att vilja bevara och förvalta naturen.