Vikten av att använda sjökort när du är ute på havet

Innan du beger dig ut på havet är det viktigt att kunna tyda symbolerna på sjökortet. Precis som kartor över land kan du med ett sjökort tyda vilken väg du ska ta utan att stöta på grynnor. Sjökort kan köpas online och så snart du fått hem det är du redo att hoppa ombord på båten.

Håll koll med ett sjökort

Ett sjökort är en karta över havet och kusten. På ett sjökort ser du bland annat vattnets djup, farleder och begränsade områden. Sjökortet är viktigt för att du ska kunna planera en effektiv och säker rutt. Uppdaterade versioner kommer ungefär med 3-6 års mellanrum, så se till att köpa den nyaste versionen.

Digitala och traditionella sjökort

Med dagens teknologi behöver du nödvändigtvis inte ha med dig ett traditionellt sjökort i pappersformat. De flesta sjökort hittar du även digitalt eller så kan du använda dig av inbyggd navigator i båten.

Problem med digitala sjökort

Det är givetvis behändigt att använda sig av ett digitalt sjökort, men de kan också plötsligt börja lagga. Vid störningar kan det hända att GPS-positionen inte uppdaterar som den ska. Det i sin tur kan leda till att du kör på grund. Det är ett problem som du aldrig kommer att ha med ett papperssjökort.